Heeft u een klacht over uw oefentherapeut? U kunt er iets mee doen.

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die nodig is. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij  krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht iets doen. Deze praktijk is ingeschreven in het kwaliteitsregister en lid van de beroepsvereniging en met een klacht kan u onderstaande weg volgen. (via de link komt u op de juiste pagina)

Klachtenloket Paramedici tekst website oefentherapeuten