Sinds eind 2021 beheerst Natasja ook de EMDR methode. Deze afkorting staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. In het kort gezegd, door middel van het stimuleren van beide hersenhelften worden ervaringen opnieuw opgeslagen in de hersenen op een andere manier dan eerder. Deze methode wordt gebruikt als er nog lading zit op een ervaring uit het verleden waardoor mensen in het heden nog beperkingen ervaren. We noemen dit onverwerkte trauma’s die zich vaak in het lichaam uiten door middel van bijvoorbeeld pijn, spanningen, depressie of angststoornissen. Zie ook https://emdrtherapeuten.nl/ voor meer informatie.

Natasja zet de EMDR in tijdens de psychosomatische oefentherapie behandelingen als dit nodig blijkt te zijn. Omdat EMDR meer tijd in beslag neemt duurt dit 2 behandelingen. Alleen enkelvoudige trauma problematiek wordt behandeld. Voor meervoudige en ernstige trauma’s kunt u beter bij een praktijk terecht waar ook een psycholoog bij betrokken is.