Marktwerking in de zorg, een eerlijk proces?

Meestal schrijf ik informatieve stukken over de houding en aandoeningen aan spieren of gewrichten. Makkelijk leesbare informatie waar je direct wat aan hebt. Maar vandaag wil ik toch even wat kwijt over een moeilijker onderwerp.

Een aantal jaar geleden is bedacht dat er meer marktwerking moest komen in de zorg. Het doel hiervan was het verbeteren van de kwaliteit. Nu ben ik het helemaal eens met dit laatste. De cliënt staat altijd voorop in de zorg en heeft recht op de beste behandeling. Maar krijg je dit voor elkaar door meer marktwerking?

Eerst kwamen daar de vrije tarieven. Vrij in de zin van: de zorgverzekeraar bepaalt je tarief en dan kan je ja of nee zeggen. Ga je niet mee dan krijgt de cliënt minder vergoed en zal dus naar een andere therapeut toestappen. Tenzij je jezelf enorm onderscheid van anderen is het idee, maar in de huidige tijd van geldgebrek kiest een ieder toch eerst voor dat wat volledig vergoed wordt en niet voor een eigen bijdrage.

Toen kwam daar de mogelijkheid om pluspraktijk te worden. Een pluspraktijk moet aan veel eisen voldoen. Transparante zorg bieden, werken met richtlijnen, een duidelijke verslaglegging, eigenlijk allemaal zaken die redelijk normaal zijn om aan te voldoen. Soms worden eisen gesteld aan openingstijden. Je krijgt meer waardering als je ook ’s avonds en op zaterdag geopend bent. Hoe moet een part time praktijk dat gaan doen? En is dat kwaliteit of service?

Als je pluspraktijk wilt worden moet je bij sommige verzekeraars eerst een boel geld betalen. Een bedrag wat voor die part time praktijk best behoorlijk is. Het tegenargument is dat je dan een hoger tarief mag vragen, maar voordat je die onkosten eruit hebt ben je zeker een jaar verder. Voor de kleine praktijk is dat dus niet op te brengen.

Levert die kleine praktijk dan minder kwaliteit? Nee! Als ik kijk naar mijn praktijk dan lever ik zeker wel kwaliteit. Ik volg mijn bij- en nascholingen, heb de verslaglegging compleet, heb zeer tevreden cliënten en verwijzers, doe aan intercollegiaal overleg, ben transparant bezig, oftewel, ik voldoe aan bijna alle eisen. Ik vertik het alleen om ’s avonds en in het weekend te werken, om 5 dagen per week geopend te zijn en ik heb geen bak met geld om een audit aan te vragen.

Marktwerking in de zorg eerlijk? Nee, ik vind van niet.